Termeni şi condiţii

Termeni şi condiţii de utilizare a site-ului www.consulatbristol.org.uk

 

ACCEPTAREA CONDIŢIILOR

www.consulatbristol.org.uk  este site-ul oficial al Consulatului Onorific al României în Bristol Regatul Unit (denumit în continuare „Consulat Onorific”) pentru asigurarea unei mai mari transparenţe şi o mai bună înţelegere a activităţilor consulatului.

Utilizarea site-ului www.consulatbristol.org.uk   (denumit în continuare „site”) presupune acceptarea în totalitate a termenilor şi condiţiilor expuse mai jos.

Termenii şi condiţiile pot fi modificate în orice moment de către administratorul site-ului, denumit în continuare „Administrator”, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”.

Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii şi condiţiile pentru utilizarea serviciilor pentru a le putea consulta în orice moment.

Accesând şi navigând pe acest site, Utilizatorii acceptă implicit, termenii de utilizare descrişi în continuare.

În cazul în care nu sunt de acord cu termenii şi condiţiile impuse, Utilizatorii trebuie să înceteze accesarea acestui serviciu.
DESCRIEREA SERVICIILOR

Prin intermediul secţiunilor sale, site-ul www.consulatbristol.org.uk  oferă utilizatorilor informaţii, acte normative şi ştiri referitoare la activitatea Consulatului Onorific

Ce este un serviciu electronic?
În cadrul siteului www.consulatbristol.org.uk  , un serviciu electronic reprezintă o resursă oferită prin Internet cu scopul de a îmbunătăţi procesul de comunicare dintre cetăţeni şi Consulat.

NEANGAJAREA RĂSPUNDERII

Consulatului Onorific al României în Bristol Regatul Unit  întreţine acest site pentru a înlesni accesul public la informaţii privind activităţile sale. Administratorul depune eforturi pentru ca aceste informaţii să fie corecte şi oferite la timp. La semnalarea eventualelor erori, Administratorul va încerca în cel mai scurt timp, corectarea acestora. Cu toate acestea Consulatului Onorific al României în Bristol Regatul Unit  nu îşi asumă nici o răspundere cu privire la informaţia de pe acest site.

Informaţia oferită:

  • este exclusiv de natură generală;
  • nu este în mod obligatoriu atotcuprinzătoare, completă, corectă sau actualizată;
  • poate conţine legături web spre alte site-uri aspura conţinutului cărora Consulatului Onorific al României în Bristol Regatul Unit nu deţine nici un control şi pentru care nu îşi asumă nici o responsabilitate.

Un document disponibil pe site nu reproduce în mod obligatoriu textul unui document oficial.
Numai documentele şi actele normative publicate pe hârtie de către organele abilitate sunt considerate autentice.
Administratorul nu îşi asumă nici o răspundere în cazul în care anumite informaţii sunt furnizate cu întârziere, sunt pierdute, şterse sau nu pot fi stocate pe serverele noastre din orice motive.

De asemenea, nu îşi asumă nici o răspundere pentru consecinţele care pot apărea datorită întârzierii, pierderii sau inexactităţii informaţiilor publicate sau existente pe site.
Utilizatorii vor folosi informaţiile furnizate în cadrul site-ului pe propria răspundere, iar în cazul unei daune generate de utilizarea serviciilor sau informaţiilor furnizate, Utilizatorii acceptă ca Administratorul va fi absolvit de orice răspundere.

Noţiunea de neangajare a răspunderii nu se răsfrânge şi asupra Consulatului Onorific al României în Bristol Regatul Unit  de a respecta legislaţia în vigoare şi nu poate exclude obligaţiile Consulatului Onorific al României în Bristol Regatul Unit  impuse de lege.
REGULI GENERALE

Administratorul siteului declară următoarele:

  • va depune toate eforturile rezonabile pentru realizarea scopului site-ului;
  • va depune toate eforturile (din punct de vedere tehnic sau de altă natură) pentru funcţionarea în bune condiţii a siteului; cu toate acestea, pot exista întreruperi în funcţionare, sau imposibilităţi de accesare de către Utilizatori, pe o perioadă nedeterminată de timp, din orice motive;
  • pe măsura apariţiei unor siteuaţii noi de orice natură ce impun acest lucru, Administratorul poate modifica condiţiile şi termenii de utilizare.

Acest site este menţinut si găzduit gratuit de Andrei Dudău.

Pentru orice fel de probleme legate de funcţionalitatea acestui site va rugăm să folosiţi pagina dedicată pentru suport http://www.unionsolution.net/help